خرقه مي آلودhttp://www.tebyan.net/ahmadnasri/index.aspxfaچهل حدیث با رویکرد اقتصادی به مناسبت سال اصلاح الگوی مصرفhttp://www.tebyan.net/weblog/ahmadnasri/post.aspx?PostID=9270311/26/2009 1:08:00 AMهاله نوری که احمدی‎نژاد ندیدhttp://www.tebyan.net/weblog/ahmadnasri/post.aspx?PostID=723966/13/2009 11:16:00 AMگاف‌ها و تحریفات 90 سیاسیhttp://www.tebyan.net/weblog/ahmadnasri/post.aspx?PostID=723956/13/2009 11:15:00 AMسؤالات سفارشي موسوی براي رسانه مليhttp://www.tebyan.net/weblog/ahmadnasri/post.aspx?PostID=723926/13/2009 11:11:00 AMوداع مخمليhttp://www.tebyan.net/weblog/ahmadnasri/post.aspx?PostID=723906/13/2009 11:11:00 AMکانديداها در زادگاه‌هاي خود چقدر راي آوردند؟ http://www.tebyan.net/weblog/ahmadnasri/post.aspx?PostID=723666/13/2009 10:20:00 AMراي دوباره 68 درصد اصفهاني‌ها به احمدي‌نژادhttp://www.tebyan.net/weblog/ahmadnasri/post.aspx?PostID=723656/13/2009 10:20:00 AMدانشجو:مشارکت به 75 تا 80 درصد خواهد رسيدhttp://www.tebyan.net/weblog/ahmadnasri/post.aspx?PostID=723646/13/2009 10:19:00 AMپاسخ به شبهات درباره اعلام اسامی مفسدان، گزارش دیوان محاسبات، انحلال سازمان مدیریت، ارتباط با روحانیتhttp://www.tebyan.net/weblog/ahmadnasri/post.aspx?PostID=723466/13/2009 9:48:00 AMاحمدي‌نژاد 65 درصد، موسوي32 درصدhttp://www.tebyan.net/weblog/ahmadnasri/post.aspx?PostID=723426/13/2009 9:46:00 AM