امام صادق می فرمایند:

سعی کن چنان از صفات رذیله خود را تزکیه کنی که امام زمان شناس حقیقی باشی

اگر چنین شود دیگر جلو یا عقب افتادن ظهور ان حضرت برای تو ضرری نخواهد داشت


دسته ها : حدیث
X