پیامبر بزرگوار اسلام می فرمایند:

روزی به عایشه گفتم علی را با لقب سید عرب صدا بزن و او را نزد من بیاور

عایشه گفت:

مگر شما خودتان سید عرب نیستید؟

ومن گفتم:

من سید اولاد ادم

و علی سید عرب است


 

حلیه الاولیا از ابو نعیم حافظ

دسته ها : مذهبی
X