پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمرید

جوانی را پیش از پیری

سلامتی را پیش از بیماری

ثروت را پیش از نیازمندی

فراغت را پیش از اشتغال

زندگی را پیش از مرگ

نهج الفصاحه


دسته ها : مذهبی
X