آیینه حق نماامام باقر علیه السلام                     مرآت خدا نماامام باقرعلیه السلام

از زهر جفا  شهید شد ان  مظلوم                     از کینه اشقیا امام باقرعلیه السلام

 

ایام شهادت امام پنجم شیعیان

باقر العلم النبیین

حضرت امام محمد باقر بر همه شیعیان ان حضرت تسلیت باد

بار دیگر خون به قلب مصطفی شد

باقر او کشته از زهر جفا شد

حضرت صادق سیه پوشیده امشب

باب خود را در کفن پیچیده امشب

در مدینه یاور و یاری ندارد

قبر خاموشش عزاداری ندارد

با چنان قدر و مقامات رفیعش

از غریبی بسته درهای بقیعش

مرغ شب سرداده وصف غربتش را

اشک مهدی شسته خاک تربتش را

او زطفلی در بیابان ها دویده

گریه کرده پای سرهای بریده

در بدن مثل پدر دارد نشانه

هم ز ضرب نیزه و هم تازیانه

 


دسته ها : مذهبی
X