بر‌اساس نتایج پایانی شمارش آرا از 2280 شعبه اخذ رای در استان اصفهان، 68 درصد از مردم استان به احمدی‌نژاد رای دادند.

به گزارش فارس، بر‌اساس نتایج پایانی شمارش آرا، از 2 هزار و ‌280 شعبه اخذ رای در استان اصفهان، 68 درصد از مردم استان به احمدی‌نژاد رای دادند.

بر این اساس از مجموع 2 میلیون و 637 هزار و 253 رای شمارش شده از مجموع 2280 شعبه اخذ رای در سطح استان اصفهان، یک میلیون و 798 هزار و 896 رای معادل 68 درصد آرا متعلق به محمود احمدی‌نژاد، 746 هزار و 513 رای معادل 28 درصد آرا متعلق به میرحسین موسوی، 51 هزار و 568‌ رای معادل 019/0 درصد آرا متعلق به محسن رضایی و 14 هزار و 912 رای معادل 0056/0 درصد آرا متعلق به مهدی کروبی بوده‌ است.


X