کامران دانشجو گفت: با روند فعلی شمارش آراء، پیش بینی می‌کنیم که احتمالا میزان مشارکت مردم در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری بین 75 تا 80 درصد خواهد بود.

به گزارش فارس، کامران دانشجو رئیس‌ ستاد انتخابات کشور، صبح امروز شنبه 23 خرداد اعلام کرد: با توجه به روند موجود آراء، احتمالا تعداد کل آراء از 35 میلیون رای بیشتر خواهد بود.

وی افزود: پیش بینی می‌کنیم که احتمالا میزان مشارکت مردم در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری بین 75 تا 80 درصد خواهد بود.


X