ان ها که می خواهند از مقربین درگاه حضرت ولی عصر شوند

باید در خوبی ها از بقیه سبقت بگیرند

زیرا اگر دقت کنید خداوند متعال می فرماید:

این سبقت گیرندگان هستد که مقرب درگاه ما واقع میشوند

1-ایمان:و الراسخون فی العلم یقولون امنا

2-اعتقاد به توحید و یگانگی خداوند:شهد الله انه لا اله اله هووالملایکه و اولو العلم

3-اندوه و گریستن از بیم پروردگار:ان الذین اوتوالعلم من قبله اذا یتلی علیهم.....و یخرون للاذقان و یبکون و یزیدهم خشوعا

4-خشوع و انعطاف درونی(ایه بالا)

5-ترس و بیم از خدا:انما یخشی الله من عباده العلما

خداوند در قران میفرماید:

ای کسانی که ایمان اورده اید صبر کنید و یکدیگر را به صبر سفارش کنید و ارتباط بر قرار کنید وتقوای خدا پیشه کنید باشد که رستگار شوید.

از این ایه سه نکته قابل برداشت است:

1-رابطه معنوی با ساحت امام

2-صبر

3.تقوا

دوستان:

چرا بعضی وقت ها ما برای رسیدن به اهدافمان به دنبال اموری مانند رمل و اسطرلاب و ...  میرویم و در حالی که همین یک ایه از قران برای دنیا و اخرت ما کافیست؟ 

اطلاعیه:

بنا بر اطلاعاتی که از ساز مان های ذیربط بدست ما رسیده است با بالا رفتن سن ازدواج تعداد افراد مجرد در جامعه زیاد شده

لذا از کلیه عزیزانی که قادر به تهیه لباس مناسب برای خود هستند خواهشمند است که سریعا اقدام نمایند (هن لباسکم و انتم لباسهن سوره نور)

                                                                  با تشکر:یک دوست

X