ظریفی را به گناهی مواخذه کردند و با ثبوت گناه پادشاه گفت بینی او را سوراخ کنید

ظریف گفت

قربانت گردم بخدا که بینی من دو سوراخ دارد و به سوراخ سوم احتیاجی نیست

پادشاه بخندید و او را ببخشید

این هم از مزایای ظرافت!!!

دسته ها : طنز

گویند مردی زشت روی از بهلول سوال نمود که خیلی میل دارم شیطان را ببینم

بهلول گفت:

اگر در خانه اینه نداری

در آب زلال نگاه کن

شیطان را خواهی دید!

دسته ها : طنز
انیشتین که از سخنرانی های مکرر خود خسته میشود نزد راننده خود گلایه گذاری میکند و راننده به سبب شنیدن مکرر سخنرانی های انیشتین به این حد از امادگی رسیده بود که به او پیشنهاد دهد که او به جای انیشتین سخنرانی کند(در قدیم به علت نبودن رسانه ها انیشتین زیاد شناخته شده نبود) از قضا انیشتین می پذیرذ و اتفاقا سخنرانی راننده خیلی خوب از اب در میاید پس از سخنرانی دانشجویان دور راننده حلقه میزنند و سوال های مختلف می پرسند تا اینکه سوال یکی از دانشجویان پیچیده و عجیب مینمایاند و راننده با خونسردی میگوید این چه سوال اسانی است این را راننده من هم بلد است و اشاره میکند به انیشتین!!!
دسته ها : طنز
X