تعجب نکنید !

امروز تعدادی بلیط خریدم که از بعضی جملات پشت ان خوشم امد گفتم برای شما هم بگذارم:

1-فقط ارزو کافی نیست:تحرک و تعقل و توکل

2-امام ششم (ع):دوست ندارم جوانی را مگر اینکه یا دانشمند باشد یا دانش اموز

3-اگرچه کشتی ها در لنگر گاه در امانند ولی انها را برای این کار نساخته اند!

4-مرنج و مرنجان

5-دریاها به دشواری گل الود میشود و جوبارها به هر بهانه ای

6-عدم ارایه بلیط شرعا حرام استو موجب دین میباشد!

دسته ها : ادبی

زندگی جاریست مثل خون در رگهام!

واقعا باید چکار کنیم که این اتفاق فرخنده بیفتد؟واقعا باید چکار کنیم که لحظه لحظه ی زندگی برای ما شادی بخش وحیاتی باشد؟واقعا باید چکار کنیم که بفهمیم وقت طلاست؟اگه واقعا میخواهیم لحظه لحظه های زندگی برای روح ما مانند قطره قطره خون برای جسم ما باشه باید چکار کنیم؟اگه در خون چربی وقند وکلسترول بالا یا پایین میرود ایا این امر در زندگی هم مصداق دارد؟

باز هم منتظر من باشید.

دسته ها : ادبی
X