1) 28دی ماه سال1357هجری شمسی:
مردم کشورمان گروه گروه به خیل انقلابیون پیوستند و هریک برای سرنگونی رژیم شاه تلاش می‎کرد. مایه تعجب بود که گروهی ازمقامات دولتی نیزازکارخود استعفاکردند. درپی موج استغفاری کارکنان ارشد بسیاری ازدستگاههای دولتی و نمایندگان مجلس حتی برخی ازوزیران نیزبرکناری خود را اعلام کردند. درحالیکه مردم خود را برای برگزاری راهپیمایی عظیم آماده می‎کردند شایعه برپایی راهپیمایی و ورود حضرت امام(ره) درروزاربعین وحشت عجیبی درمیان مزدوران شاه و بختیاربوجود امده بود. آنان سعی می‎کردند که با خشونت و خونریزی ازبرگزاری تظاهرات جلوگیری کنند اما پس ازبررسی جوانب امرمجبور به عقب نشینی شدند.

 2) اعلام دستگیری اعضای "حزب ملل اسلامی" توسط رژیم پهلوی (1344 ش)
حزب ملل اسلامی متشکل از عده‏ای از جوانان مذهبی بود که در سال 1343 ش با هدف زمینه سازی برای برانگیختن مردم بر ضد سلطنت محمدرضا پهلوی تشکیل شد. قرار بود که خط مشی حزب در ابتدا تنها فکری و ایدئولوژیکی باشد و در مراحل بعد، عملیات نظامی صورت گیرد. این حزب با آرمان بلند و طبقه بندی مراحل و زمانبندی در سه مرحله رشد و توسعه و پیروزی، در آغازِ کارِ سازماندهی بود که کشف شد و از هم پاشید. آن‏چه در این میان حایز اهمیت است این که جو اختناق و سرکوب در نیمه اول سال 1344 همچنان ادامه داشت که ناگهان کشف، تعقیب و دستگیری اعضای حزب پنجاه و پنج نفره مللِ اسلامی که در تاریخ بیست و چهارم مهرماه انجام و خبر آن در 28 دی ماهِ آن سال رسماً در جراید اعلام شد، پرده از پوشالی بودن ادعاهای رژیم مبنی بر تسلّط داشتن بر اوضاع، و این که ایران در میان گرداب منطقه، جزیره ثبات است، برداشته شد و جنبش مسلّحانه در نهضت اسلامی ایران، یکبار دیگر خواب راحت را از چشمان سردمداران رژیم پهلوی ربود.

 3) پیشنهاد "بختیار" به حضرت امام خمینی(ره) درباره تشکیل شورای حکومت ملی (1357 ش)
شاپور بختیار نخست وزیر رژیم پهلوی در نامه‏ای به امام خمینی پیشنهاد کرد تا برای تغییر حکومت به یک رژیم جمهوری، شورای سلطنت وقت به شورای حکومت ملی تغییر نام دهد و سپس این شورا، اختیارات خود را به شورای اسلامی منتخب امام، منتقل نماید. اما به سبب این که پذیرش طرح بختیار موجب به رسمیت شناختن شورای سلطنت بود، امام خمینی آن را نپذیرفت. همچنین حضرت امام در پیامی خطاب به ملت انقلابی ایران، درباره توطئه دشمنان برای ایجاد نفاق و تفرقه در بین مردم، هشدار دادند.

دسته ها :
X